Hiệu quả ngang ngửa SK-II với mức giá “siêu mềm” và thiết kế “siêu iu”