Kiểu tóc rất quan trọng để gây ấn tượng với các cô gái